«
»

 Uudised (25)Uudiste arhiiv
Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:

Uudised

Tagasi
06/05/2020 14:20  Viirus - globaalsete protsesside indikaator
Integraalsete Tervendustehnoloogiate keskus „Sfera“
Koronaviirus – inimkonnas toimuvate globaalsete protsesside indikaator.
I osa.
Teadvuse taaskäivitamine – inimkonna võimalus kosmoplanetaarsete muutuste keerises ellu jääda.
Verona Stasiv Autoriseminar 2020.
 
Tänane webinar on pühendatud sellele, kuidas pandeemilises maailmas ellu jääda ja elavana püsida. Puudutame ka koroonaviiruse teemat.
Esmalt aga on meil tarvis mõista kõikide meid ümbritsevate ilmingute päritolu ja tekkemehhanisme, mis on laviinina meid enda alla matnud. Loodan et iga inimene, kes seda kuulab, leiab enda jaoks midagi kasulikku kõrva taha panekuks ja just hetkeolukorraga seoses.
Täna toimuvatest protsessidest pole võimalik aru saada enne kui me oma teadvuses ei tee taaskäivitust. Praegune hetk annab meile tegelikult võimaluse ellu jääda ning seda just inimkonnana.
Pandeemia on enda alla haaranud terve maailma ja meil on tarvis toimuvast  aru saada. Meil on tarvis teadmisi, mis aitavad toimuvast aru saada – kui inimene on teadlik siis ta teab, mida teha. Tal ei teki situatsiooni kohta mingeid küsimusi.
Me kõik oleme mikro- ja makrokosmose osad. Me elame planeedil, mis genereerib keerukaid väljasid. Kõik need väljad resoneerivad Universumi kõikide väljade- ja planeetidega. Siia hulka kuuluvad ka kõik bioloogilised objektid planeedil Maa ning nende adapteerumisprotsessid. Sel tasandil toimub ka informatsiooni vahetus, -säilitamine ja -töötlemine.
Tänases loengus pööran ma erilise tähelepanu informatsiooni temaatikale. Kahjuks oleme me täna sellises olukorras või äkki see ei olegi „kahjuks“ – võibolla ongi käes see aeg, kus maailm on meile hakanud uusi elutingimusi dikteerima. Tahame või mitte, me oleme selle mõjutuse all ja peame teadma, mida teha. Väga palju on erinevat informatsiooni ja see, mis praegu mistahes meediast tuleb on 90% ulatuses seotud pandeemiaga.

Mõistmaks toimuva päritolu, peame teadma, et meie planeedi ja biosfääri infoväli või nagu seda nimetas akadeemik Vernadski – noosfäär – see on hiiglaslik teadmiste varamu, mis sisaldab inimkonna kogemusi esimesest inimesest alates kuni tänase päevani välja. See on meie Maa infopank. See sisaldab infot kõikide bioloogiliste objektide kohta, kõikide meie planeedi eluvormide kohta. Kõik see informatsioon on agade jooksul kogunenud ja seda säilitatakse. Meie teadvus resoneerib kõikide nende infoväljadega. Meie teadvus on suuteline lülituma nendesse kõikidesse informatsiooniklasteritesse, mis võimaldavad meil saada tõelisi teadmisi ning  aktiveerida inimesesse salvestatud võimeid, mida vajab uue ajastu ja uue reaalsuse inimene – see aeg on käes ja seda saab teha juba täna. Seda muidugi juhul kui keegi tahab sellele arengutasandile üle minna.
Nagu alati – kõik, mis on vana – me keeldume seda käest laskmast. Kõik vana käärib ja võitleb vastu ning ei kavatsegi lahkuda ja seda enam, kus meil täna on tegemist globaalse teatrilavaga, kus vana süsteem ei loovuta mitte ainsatki positsiooni ilma lahingut andmata ning teeb kõik, mida on võimalik teha, et protsessi pidurdada.

Kindlasti on paljud märganud, et kui te midagi planeerite siis tekivad pidevalt mingisugused segavad faktorid ja takistused. Ühest küljest meid proovitakse kuid teisest küljest seatakse meie teele teatud takistused. Tahame või mitte aga meie planeeti ümbritsev energia on kahene – siin on pluss- ja miinusenergiad.  Maal olev praeguse hetke inimkond on ülemaailmse katstroofi piiril. Käes on hetk, kus ei saa enam olla plussi ja miinuse vahel. Enam ei tohi elada nn. keskmist halli elu. Alati tuleb teha valik, sest on  on saabunud aeg, kus peab valima ning eriti puudutab see mistahes kriitilisi olukordi.
Oleme harjunud olukorraga, kus enne kui pikne ei kärgata, inimene risti ette lööma ei hakka. Ootame alati hetkeni, kus asjad on läinud väga keeruliseks. Sageli me viime ise asjad sinnamaani, kus olukord muutub kriitiliseks ja võtame vastu sundotsuse, sest muud väljapääsu enam ei ole.

Igal ajastul on olnud omad eesrindlikud esindajad, kes  tunnevad Universumi Seaduseid ja saavad neist aru. Need inimesed aduvad tendentse, mis maailma arengu protsessides tekivad ja nad on alati planeedist ees. Ei ole tähtis, kas need on teadlased või majandusinimesed. Need inimesed on alati laine harjal ja nad tunnetavad aega ning asuvad sellega kohanema. Ühelt küljelt on nad uue ajastu pioneerid, kes ei jaga majandust ega vaimsust kaheks erinevaks asjaks ja ei eralda energiat informatsioonist. Nad võtavad seda kõike tervikuna. Nende jaoks on tähtis eesmärk, mida see kõik taotleb.
Just praegu on see aeg, kus need välja valitud inimkonna esindajad mõistavad, mis maailmas ja Maaga toimub ning kellel on teadmised, et teha õige valik ja kes on Universumi harmoonilises arenguvoos, mis annab neile ka elu energia ja elujõu. Need inimesed on juba hakanud meie planeeti puhaste energiatega täitma. Mida rohkem selliseid inimesi voogu lülitub, mida rohkem inimesi kasvõi püüdleb selles suunas, et oma elus järgida Universumi arengu seaduseid, seda vähem on ohtu kõikvõimalike pandeemiate- ja katastroofide tekkeks.
 
Käes on aeg, kus inimkond on astumas uude – postindustriaalsesse ajastusse – oma informatsioonilise arengu faasi. Möödunud sajand oli energia arengu sajand. See väljendus selles, et inimesed hakkasid tegelema või neil lubati tegeleda, tervendamisega, hakkasid arenema ekstrasensoorsed võimed ning seda on hakatud teadvustama ja omaks võtma. On hakatud tunnistama et sellised energiad on olemas. Juba N-Liidu aegadel hakati avama idamaade võitluskunstide koole, joogakoole, inimesed hakkasid mediteerima. See kõik on seotud energiaga. Meie olema ka nendesse voogudesse sattunud ja selles osalenud.
Täna on meil juba Veevalaja ajastu. See on absoluutselt teine ajastu – informatsiooni ajastu. See ei ole infotehnoloogiate areng, mis hõlmab endas internetti ja kõikvõimalikke nutiseadmeid. Informatsiooni ajastu tähendab inimese koostoimimist infoväljaga. See tähendab võimalust saada enda jaoks just seda informatsiooni, mida oma arenguteel vajame. Võimalust lülituda nendesse infoklasteritesse, mis aitavad kaasa uute ideede sünnile ja võimaldavad luua uusi tehnoloogiaid, mis aitavad harmoniseerida meid ja meie planeeti ning taastada planeedi biosfääri.

Informatsioonivälja teooria omandab iga päevaga järjest suuremat tähendust. Siin aga pole jutt selle välja olemasolust, sest see on olnud, on ja jääb. Oluline on tema struktuur ja -tähendus planeedi elus. Millised on inimese koostoimimise võimalused selle väljaga, kas me saame nendest tähendustest aru ning kõige tähtsam – informatsioonivälja mõistmine – mida ta endast meie planeedil oleva elu suhtes tervikuna tähendab. Siia kuulub ka inimkonna koostoimimine infoväljaga, see, kuidas infoväli mõjutab planeeti, inimkonda, igat eluvormi ja igat üksikut indiviidi sellel planeedil ning kogu mikro- ja makrokosmost.
Praegu on küsimus meie planeedi infovälja moodustavates peenmateriaalse info kandjates. Mis on materiaalsed kandjad – muuhulgas on see ka inimene oma teadmiste ja teadvusega, see on mikromaailm ehk bakterid, seened ja viirused ehk kogu see elu, mis meie planeedil eksisteerib. Kõik, mis meie planeedil on ja eksisteerib see koostoimib ka infoväljaga.
Inimene on kosmiline eluvorm. Oma töödes rääkis ta, et inimene pole ainult valkudest ja nukleiinidest koosnev eluvorm ja see on ainult üks meie kehadest, mis on füüsiline ja tihe. Inimene on ka peenväljaline kosmiline eluvorm ning selle kosmo-planetaarse eluvormi peamiseks koostisosaks on holograafiline maatriks, mis kannab endas kogu konkreetse inimese arenguprogrammi ehk seda, mida see inimene selles elus-selles kehastuses tegema peab. See on tema struktuur ja -infoväli, mis sisaldab informatsiooni tema kõikidest eelmistest kehastustest ning ka tulevikust. Just see inimese isiklik väli ühendab teda kosmiliste infoväljadega.

Inimesest kui kosmoplanetaarsest fenomenist rääkis omal ajal juba tuntud teadlane, professor Vlail Petrovitš Kaznatšejev. Vene teadlased tõestasid eksperimentaalselt, et: „kõrgemad, evolutsiooni poolt pidurdatud intellektuaalse instrumentaariumiga varustatud eluvormid eksisteerivad ning need võidakse inimkonna päästmise- või arengu nimel taastada“.
Mida see tähendab? See tähendab, et infoväljas on suletud klaster, mis sisaldab eelnevate põlvkondade ja -tsivilisatsioonide kogemust. See klaster sisaldab meist kõrgemal arengutasemel olevate tsivilisatsioonide informatsiooni. Infoväljas on olemas kõik.
Kui aga inimene hakkab oma teadvust arendama ning kõrvaldab sealt blokeeringud siis saab ta sellele informatsioonile juurdepääsu ning saab sealt informatsiooni, mis on tema arenguks vajalik.

Kaznatšejev rääkis, et läbimurdeliste tehnoloogiate abil on võimalik planeedi infoväljaga kontakteeruda ja sealt oma edasiseks arenguks informatsiooni saada. Tehnoloogiatest teen ma juttu järgmises loengus. Enne aga tuleb aru saada, kuidas me oleme infovälja- ja kosmosega seotud.
Enne kui ennast sellega siduda saab on tarvis teatud kindlat resonantsi nende informatsiooniliste klasteritega ning inimese enda valmidust terviklikuks arenguks. On tarvis teada seadusi, mille baasil maailm on ehitatud. Lihtsalt niisama inimene neid teadmisi ei saa.  Ta peab olema valmis. Ta peab nende klasteritega samal sagedusel vibreerima. Resonants tekib aga ainult juhul kui tal on puhtad- ja ausad kavatsused.
Kui tal on puhtad mõtted siis ta selle kontakti saavutab. Kui tal on mingid tagamõtted ning salakavalus ja soov inimesi kahjustada siis ta seda resonantsi ei saavuta, sest see informatsioon asub märksa kõrgemates sagedusdiapasoonides.

Akadeemik Vladimir Vernadski (1863 – 1945) rääkis Maa noosfäärist. Ta viis läbi väga laialdasi temaatilisi uuringuid ning leidis, et noosfäär on teadvuse sfäär - sfäär, kus koostoimivad nii loodus kui ühiskond, kus inimtegevus hakkab ühel hetkel määrama, millises suunas kogu areng minema hakkab ja just teadlik tegevus.
Siin kohal võib igaüks mõelda, kas ta ikka on mõistust kasutades oma potentsiaali rakendanud? Kas ta on oma planeedi suhtes teadlikult käitunud? Meie planeedi  mõtleva kihi moodustab kõikide inimeste ühine teadvus. Noosfäär on semantiline teadvusväli. See väli on täidetud meie mõtete ja kujutluspiltidega. See informatsioon mille me noosfääri paiskame hakkab mõjutama meid endid. Selle informatsiooni kvaliteedist sõltuvad kõik inimese elu- ja tegutsemisvaldkonnad.
Mis on informatsioon? See on sõna. See on visuaalne kujutluspilt. See on mõte.
Oma viimastes märkmetes ütles Vernadski, et inimkond on asunud involutsiooni ja tehnokratismi teele ning noosfäär on muutunud nekrosfääriks. Ta pani need sõnad kirja juba ca 100 aastat tagasi. Mis on aga toimunud viimase 50 aasta jooksul? Milleks me oleme oma noosfääri muutnud?
Kaasaegne ühiskond suhtub oma koduplaneeti parasiitlikult. Ma arvan, et seda ei pea tõestama ning kõik on sellest juba ammu aru saanud. Kurb on see, et saadakse aru, kuid mitte keegi ei tee ainsatki sõrmeliigutust, et situatsiooni muuta.
Meie planeet on elav olend. Tal on oma teadvus, -süda ja -veenid, mida mööda elav substants – plasma -  voolab.  On loomulik, et ta ei salli kuidas inimkond temasse suhtub ja nagu inimesel, kelle kannatus ühel hetkel katkeb, nii on ka temaga. Planeet demonstreerib seda meile orkaanide, maavärinate, tornaadode, põua ja uputuste näol. Ta reageerib läbi looduse jõu.

Sellele lisandub loodusliku energeetilise toiteallika – Schumani resonantsi tehnogeenne  summutamine, mis samuti inimese tervist halvendab ning immuunsüsteemi töö alla surub. Tegemist on sagedusega, mis oli on ja jääb. See sagedus ei muutu, vastasel korral meid siin planeedil ei oleks. Selle kohta on väga palju informatsiooni, kuid mina pean siin silmas ikkagi objektiivset informatsiooni. Üle Maa, on mitmeid observatooriume, kes seda resonantsi jälgivad ja näiteks Tomski ülikoolis toimuvat monitooringut saate te jälgida on-line režiimis (http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7 ). Te saate neid resonantse jälgida, samuti saab lehelt vaadata ionosfääri käitumist.
Kui looduslik Shumanni resonants on 7,8 Hz, siis inimkond, läinuna tehnokraatlikule arenguteele on Maa loomulikku elektromagnetvälja tõstnud paiguti tuhandeid kordi kõrgemale kui see olema peaks. Schumani resonants pole selle pärast mitte kusagile veel kadunud. Selle tõttu on aga kadunud kontakt nende väljadega, mis meid on kogu aeg ümbritsenud. Elektromagnetväljad ei lase meil selle sagedusega resonantsi minna – me ei saa kontakti Maa Südame rütmiga. See mõjutab väga tugevalt meie tervist.
Kui me aga väljume elektromagnetilise sudu mõjusfäärist ning läheme loodusesse siis me rahuneme, lõõgastume ja läheme taas selle resonantsiga kooskõlasse. Looduses on meil kergem nendele sagedustele häälestuda.

Täna suudavad elus püsida need, kes suudavad toimuvaid sündmuseid õigesti hinnata ning neid oma südamega vastu võtta. Selleks, et võimalikult palju inimesi nendele uutele tingimustele üle läheks ja väli end säilitada suudaks on vaja mõista, mis meiega toimub. Lihtsalt niisama, kus võtan vastu otsuse, et olen rahulik ja minuga on kõik hästi ja siis ma teengi ülemineku ja saan kõigest aru ning võtan vastu, see ei ole tegelikkuses mitte midagi.
Täna peab inimene sisse lülitama teadvuse ning toimuvaid protsesse mõistma. Järjest olulisemaks muutub see, et teadvuse ökoloogia ning informatsiooniline hügieen ei ole enam tühi sõnakõlks. Järjest olulisem on inimese informatsiooniline ja psüühiline turvalisus, sest nendest sõltub eluliste ressursside säilimine. 2 aastat tagasi esinesin ma Riigiduuma Ühiskondlikus palatis, kus informatsiooniline ja psüühiline ohutus kui peamine eluliste ressursside säilitamise võimalus oli kogu istungi päevakorra teemaks.
Juba siis mõisteti, kui oluline on informatsiooniline hügieen enese teadvustamise seisukohalt võetuna. Just informatsioonist sõltub meie resonantsiline koostoimimine erinevate süsteemidega. Praegune planetaarses mastaabis välja kuulutatud pandeemia on väga hea- ja ere näide. Siin on väga selgelt näha, kuidas hirm on inimkonna enda alla matnud ja kui kiiresti inimesed läbi hirmuga mõjutamise sellele reageerisid. Kas nad hakkasid sellele kohe reageerima või tekkis tegeliku olukorra hindamine ja teadvustamine hiljem – ka see on väga selgelt näha.

Algul oli impulss, mis pani tegutsema. Praegu on hetk, kus hakatakse arutlema ja vaidlema ning tegelikku olukorda mõistma.
Hirm mattis meid praktiliselt ühe hetkega. Kujutage ette, milline impulss kandub inimestelt Maa infovälja. Kas te teate „100. ahvi seadust?“. Kui karjas üks ahv õpib midagi tegema siis teised ahvid oskavad ühel hetkel seda sama teha ning seejuures ei viibi nad selle ahvi läheduseski.
Täpselt sarnane protsess toimub ka inimkonnas. Nii töötab kollektiivne teadvus. Täna saab öelda seda, et inimesi katab paks ja tihe informatsiooniline sudu. Informatsiooni kvaliteet mõjutab otseselt energia kvaliteeti ja -hulka. See on Universumi Seadus. Kõik algab informatsioonist.

Meenutage: kõigepealt oli sõna. Järgneb see, kus informatsiooni kvaliteet ja omadused hakkavad mõjutama energia kvaliteedi seda poolt, kus sellest saab loov- või hävitav energia. Sellele järgneb mateeria kvaliteet – meie tervis.
Täna on kõik kohustatud mõistma ning aru saama, et informatsioon on käesoleva sajandi kõige tähtsam strateegiline ressurss ja seda mitte iga üksiku inimese jaoks, vaid riikide ja planeedi jaoks tervikuna. Mida enam on negatiivset ja hävitusliku sisuga informatsiooni inimestes – seda kiiremini lülituvad sisse hävituslikud energeetilised protsessid ning energiavood.
Inimesed ja inimlik faktor on iga riigi kõige peamisem väärtus. Millises seisundis need inimesed on – sellises seisundis on ka riik. Siin ei räägi me inimeste füüsilise tervise kvaliteedist vaid teenuste kvaliteedist, mida see inimene osutab ja tema poolt toodetava kvaliteedist.
Kui madala ressursiga inimene asub mõnel vastutaval ametikohal siis on selge, milline on tema töö kvaliteet. Täna puudutab see arste, teadlasi ja poliitikuid – need on inimesed, kes võtavad vastu meid kõiki puudutavaid otsuseid ja kes tegelikult vastutavad selle eest, mis sadade miljonite inimestega toimub. Kõik sõltub sellest, millist informatsiooni need vastutavad inimesed valdavad.

Tänases pandeemiaolukorras on inimese jaoks kõige olulisem kõrgendatud entroopia kõrvaldamine kõikidest oma eluvaldkondadest. Entroopia on kaos ja häving. Esimene faktor on siin teadvuse ökoloogia – iga inimese ja kogu planeedi seesmise- ja välise keskkonna informatsiooniline hügieen. Peamiseks faktoriks on aga teadlikkuse sisse lülitamine.
Meil tuleb teada Universumi Seaduseid, energia- ja informatsiooni seaduseid. Skeemil on väga hästi näidatud, kuidas resonantsi efekt energiaväljades töötab. Siin on näidatud, kuidas energia ja informatsioon kihthaaval teineteise peale ladestuvad ja toimub hüpe. Kui näiteks inimesel on häireseisundi tase näiteks 5 ühikut ja kui ta suhtles inimestega, kes valasid õli lõkkesse juurde võib see inimese häireseisundi taseme üles pumbata kuni 10 ühikuni. Resonants võimendub vastavalt sageduse muutusele ja tugevdab neid. Kui inimene on psüühiliselt tugev ja stabiilne on teda raske informatsioonilise viirusega nakatada. Ebastabiilse psüühikaga- ning madala energeetilise potentsiaaliga inimest on väga kerge tasakaalust välja viia.
Muide, alates ajast kui meile määrati eneseisolatsiooni režiim, märkan ma seda, et inimesed, kes tundusid väga stabiilsed, kelles on vaimujõudu ning kes olid väga teadlikud siis isegi neid inimesi on praegune situatsioon hakanud rööbastelt maha ajama.

Energia ja informatsioon on impulsside edasikandjaks. Nad muudavad elementaarosakeste, millest materiaalsed maailmad koosnevad, vibratsioone. Ka inimene koosneb elementaarosakestest, aatomitest ja molekulidest. Just informatsioon loob selle impulsi jõu – nõrk või tugev. Üks kuulus vene teadlane Aleksandr Leonidovitš Tšiževski – kõik teavad Tšiževski lühtrit* - tema nime taga seisab palju avastusi ja leiutisi. Ta esitas range tõestusbaasi maiste looduskataklüsmide seosest suurte inimhulkade poolt kosmilisse ruumi paistava energia kvaliteedi ning -hulgaga. Oma emotsioonide- ning läbielamistega mõjutame me lisaks teistele inimestele ka kõiki teisi maiseid sündmuseid. Kaznatšejev ütles samuti, et inimene on kosmo-planetaarne olend. Kuhu me oma energia välja paiskame ja milline on selle energia kvaliteet? Emotsioon on samuti energia. Millised emotsioonid meie elus on, mida me endast maailmaruumi kiirgame?
Maad ümbritsev ruum hõõgub hetkel nagu sulametall. Väga suur hulk inimesi on praegu kõige võimsama emotsiooni – hirmu – mõju all. Just praegu peab inimkond end ühendama heade mõtete ja rõõmuga, et minna resonantsi universumi harmooniliste rütmidega. Siis me oleme suutelised selle „hõõguva metalli“ Maa väljadest eemaldama.

Informatsioonilisest puhtusest ma juba rääkisin. Kui paljud meist räägivad, et oh mis nüüd mina, ma olen nii väike inimene – minust ei sõltu ju mitte kui midagi. Igaühel meist on Universumi jaoks tohutu tähtsus. Informatsiooniline hügieen on meditsiiniteaduses täiesti iseseisva haruna olemas.  See uurib informatsiooni mõju inimese psüühilisele-, füüsilisele- ja sotsiaalsele heaolule ja töövõimele. See uurib sootsiumi tervislikku seisukorda. Uuritakse ümbritseva informatsioonilise keskkonna tervendamise võimalusi.

Meil oleks nagu kõik olemas: teadustööd, avastused, uurimused, kuid sellest ei teata mitte midagi. Ühest küljest pole seda võibolla esile toodud. Teisest küljest toimub väga palju konverentse aga need on sellised pool-suletud konverentsid, kus teadusega võitlev komisjon oma keelud avalikuks teeb, Informatsiooni on aga väga palju ja tarvis on see info üles leida. Kohanemisvõime on hetkel inimese üheks kõige tähtsamaks omaduseks.
Energia ja informatsioon teostavad elementaarosakeste, milledest materiaalsed maailmad koosnevad, vibratsioonilisi sagedusi muutvate impulsside ülekannet. Me oleme holograafiline universum – see, mis toimub Universumis, toimub ka igas inimeses, iga planeediga ja iga meie keharakuga. Informatsioon on nagu sõrmejälg. Universumi holograafilisus on juba tõestatud. Tähed ja galaktikad moodustavad võrgustiku, mis on sarnane meie aju neuronvõrgustikule. Meie koos Maaga oleme samuti nende võrkude ja seal liikuvate voogude osad ning resoneerime koos nendega. Meie kiirgame energiavooge ja vibratsioone ning samamoodi genereerib vooge ja vibratsioone meie koduplaneet ja- kosmos.
Kõigel, mis Maal eksisteerib – inimene, loom või  elutu objekt – on olemas teda ümbritsev energeetiline kiht.  Vähe leidub aga neid, kes mõtlevad märksa mastaapsematest astraalsetest moodustistest nagu rahvuse aura, inimkonna aura ja planeedi aura. Paljud juba nõustuvad sellega, et jah, meil on mingisugune energeetiline kiht ümber. Kui see on katki ja me kaotame energiat siis on meil ebamugav ning meid vaevab väsimus.

Me võime ebamugavust tunda ka mõnede inimeste suhtes ja see ei ole võibolla kõige positiivsem tunne. Me mõistame, kuidas me sõltume oma sugulastest ja kuidas me nendega energeetiliste ja informatsiooniliste sidemetega seotud oleme. Peame mõistma ka seda, et meie suguselts on ühendatud isegi erinevate rahvastega. Inimene, perekond, sugupuu, rahvus, inimkond Maa – me kõik elame üks teise sisse mahtuvate matrjoškadena. Kõigil on kõigega side. Inimesena mõjutame me Maad ja inimkonda ning Maa ja inimkond mõjutavad meid.  Samuti mõjutavad meid mentaalsed ja energeetilised moodustised.
Kui inimene otsustab, et ta on tugev ja sõltumatu või lapsik ning arenematu siis sellega ei mõjuta ta ainult iseenda või oma perekonna aurat – täna tuleb mõista seda, et selle läbi mõjutab iga inimene terve inimkonna ja planeedi energeetilist seisundit ja on selle eest vastutav. Lisaks iseendale ning oma lastele ja perekonnale vastutame me kõik ka planeediga toimuva eest.

Räägin täna nendest faktidest, mis on objektiivsed ning teaduse poolt tõestatud. See ei ole esoteerika valdkond. Näiteks on meditsiiniteaduste doktor Oleg Zabrodin akadeemik Pavlovi nimelisest Peterburi riiklikust meditsiiniülikooli anesteesia- ja reanimatoloogia kateedrist oma publikatsioonides skemaatiliselt näidanud süsteemis „elu- ja surm“  olevatest ühiskonna ohutustasanditest. Seda skeemi saab kasutada praktiliselt kõikjal. Lisaks elu- ja surma süsteemile töötab see ka ärimaailmas ning inimsuhetes.
Kordinaattelg, kus „+“ on üleval ja „-„ all. Näidatud on järjepideva arengu tee ja järjepideva degradatsiooni tee, mis ühel hetkel viib surmani.
Inimene on õnnetu siis tähendab see seda, et ta ei ole suuteline endast väljapoole midagi andma ja taandareneb kuni ükskord saabub surm.
Kui inimesega pole ei hästi ega halvasti – nn. „kõik on normaalne“ ja „käib küll“ siis on see selline nulli-kanal ja see tähendab, et inimene lihtsalt eksisteerib. Kõik see annab meile turvalisuse tsooni ja siin saab igaüks vaadata, kas see on degradatsiooniline- või edasiviiv arengutee.

Elu arengu säilimise seadus. Kaose kasv ja korra kasv. Korrastatud vee klaster või mistahes muu korrastatud süsteem annavad alati kasvu. Sealt tuleb elu edasiviiv energia. Sealt tuleb lisa-elujõud. Kaose või entroopia kasv  viib alati mingite protsesside kustumisele või -surmani.
Eksisteerib Elu arengu säilivuse seadus. Tuginedes eelnevale graafikule, saab aru, millise tee inimene on valinud. Pole olemas ühtki elavat süsteemi, kus pole energia juurde- ja äravoolu. See kehtib ka elutu looduse kohta. Võtame näiteks mõne inimese valmistatud eseme, mis kõigele vaatamata aja jooksul laguneb. Mida kaootilisem on struktuur, mida rohkem on kaost-entroopiat siis seda kiiremini see teehävingusse- ja surma viib. Elava suuna valikul kasulik võimsus ja elujõud kasvad. Surma tee valikul kaasneb alati võimsuse ja jõu kaotus ning entroopia kasv. Kõik sõltub toimuva kiirusest. Seetõttu on areng alati püsiv kui see on kooskõlas elu arengu seadusega.

Inimene on süsteemi osa ja siin sõltub väga palju individuaalsest adaptsioonivõimest nagu näiteks praegune koroonaviiruse olukord. Sellest sõltub meie elu kvaliteet ning eluea pikkus ja täna on see väga aktuaalne küsimus, sest tervis ja terviseprobleemid on aina rohkem meie elus esikohal. Ning võibolla isegi füüsilisest tervisest tähtsam on meie psüühiline tervis olukorras, kus me sisuliselt ise oleme ennast kollektiivist eemaldanud-isoleerinud ja see pole toimunud vabatahtlikult.

Kordan veelkord üle, et Universum on holograafiline ja kõik temas toimuvad millise iganes tasandi protsessid on see siis mateeria teke või sündmuste teke või siis ka tervis, kohtumised inimsidemed, adaptsioon praeguste sündmustega jne, toimub alati kindlate seaduste alusel.
Tee, mille inimene valib see on tema enda valik ja vastutus.
Paljud isegi ei mõtle mõnede väga lihtsate küsimuste üle. Lapsepõlves oleme me lugenud raamatuid teemal: „mis on halb ja mis on hea“ ja me saame ka täna suurepäraselt aru, milline on hea tegu ning milline mitte. Me teame, et olles mõnedes emotsionaalsetes seisundites, saame suurepäraselt aru, et see on halb ja kahjulik. Saame aru ja kõik.

Seni kuni inimene ei näita üles oma tahet, ei asu tegutsema ja elama Universumi Arengu Seadustele vastavalt kui ta oma elus mitte midagi ei muuda siis tema enda loodud kaos hakkab teda hävitama ning algavad Õppetunnid. Millised need õppetunnid on? Need õppetunnid on seotud meie eluga, ökoloogiaga – kõigega, kuhu inimene on sekkunud ning teatud kindlaid seaduseid rikkunud. Entroopiat ehk hävituslikku protsessi on võimalik likvideerida vaid ühel viisil – tema vastu tuleb seada anti-entroopne- ehk arengu protsess.

Selleks, et arengu protsess käivitada tuleb esmalt endast kõrvaldada teadmiste puudus, harimatus ning seisak. Me räägime, et inimestel pole haridust, kuid mõnedel on 2-3 kõrgemat haridust. See aga näitab ainult intellektuaalset arengut. Meil on tegelikkuses tarvis õppida, õppida ja veelkord õppida mõistma seaduseid, mille alusel areneb Universum. Meil on tarvis aru saada, kuidas Universumiga koos toimida on tarvis aru saada, kuidas töötavad tema energiad ning -informatsioon.

Te teate ju suurepäraselt, et liikluseeskirju tundmata ei ole võimalik istuda auto rooli ja sellega kohe suures linnas sõitma hakata. Universum on samuti nagu hiiglaslik linnaruum. Selleks, et selles õigesti orienteeruda on tarvis tunda seaduseid. Kui seaduseid ei tunne ei vabasta see vastutusest.

Koroonaviiruse epideemia ja teised probleemid, mis sellega kaasnevad on otsene tasakaalu puudumine meie elus ning korralagedus meie teadvuses. Pole tähtsust, kas see viirus pääses lahti mõnest laboratooriumist või on tegemist nn. GMO-viirusega või on veel mingi x-põhjus. Tänases olukorras on tarvis teada, mida meil tuleb teha!
Täna valitseb kaos nii inimese teadvuses kui ka teda ümbritsevas ruumis. See põhjustab inimese personaalsete korrastavate ning loovate ressursside kadu ning see omakorda on põhjuseks, miks häirub homeoöstaas ning organsüsteemid lähevad järjest rohkem tasakaalust välja.

Homeoöstaas on iseregulatsioon. See on avatud süsteemi võime läbi koordineeritud reaktsioonide  oma dünaamilist arengut ja tasakaalu säilitada. See on süsteemi püüdlus ennast taastoota ning kaotatud tasakaalu taastada. See on tema võime ületada väliskeskkonna mõjusid.

Kaos meie teadvuses ja emotsioonides lõpeb ühel hetkel tasakaalutusega ja see on keskkond, milles viirus saab aktiivselt areneda. Inimesel langeb immuunsüsteemi vastupanuvõime ja ta on nakkustele üha enam vastuvõtlik.
On selge, et tarvis läheb läbimurdelisi komplekstehnoloogiaid – noosfääri tehnoloogiaid. Sellega tegeletakse juba väga tõsiselt ja üheks selliseks inimeseks on tehnikateaduste doktor ja professor Boris Jevgenievitš Bolšakov Dubna ülikoolist, kes räägib sellest, et kaasaegsete tehnoloogiate arengu garantiiks on inimteadvuse areng. Inimkond peab minema üle protsesside noosfääri-juhtimisele. Kui inimene on suuteline infovälja lülituma ja sealt ideid saama ning läbi selle projekte realiseerima siis see võimaldab ühiskonna edasiarengut kõige pikemas perspektiivis ja ta on võimeline adekvaatselt reageerima nii seesmistele kui välimistele hädaohtudele.

Noosfääri-tehnoloogiate areng on otseses seoses inimteadvuse arenguga. Kui me oleme suutelised uusi ideid „alla laadima“ ja teadlased ning valitsus suudavad uute teadmiste abil ühiskonda adekvaatselt juhtida, alles siis me suudame mistahes hädaohtudele vastu seista.
Sellest on rääkinud juba ammu ja seda on teinud nii Tsiževski, Kaznatšejev, kui Vernadski, et ainult tasakaalu seisundis on inimene võimeline toimuvaid sündmuseid adekvaatselt hindama ja -vastu võtma otsuseid ning nende alusel optimaalselt käituma. Mõelge nüüd, kas pandeemia ja eneseisolatsiooni  tingimustes on inimene võimeline toimuvaid sündmuseid adekvaatselt hindama ning oma elu juhtima?

Inimkonna ajaloost saab kokku lugeda tuhandeid veriseid sõdu. Kõige hirmsamad kaotused on aga olnud sõjas parasiitide ja -viirustega, nagu näiteks katk või hispaania gripp ja need olid situatsioonid, kus hävisid kümned miljonid elud.

Ümbritsev keskkond, kus viirused ja bakterid elavad ning arenevad, määratakse väga suures osas nende peremeeste poolt. Viirused, bakterid, seened… pole isegi tähtis…. kogu patogeenne mikrofloora ja ka kasulik mikrofloora saab areneda ainult seal, kus tema areng on teatud tingimuste läbi kindlustatud. Kui keskkond on puhas siis on meie kehas kasulik mikrofloora. Kui organismis valitsevad kaos ja räpasus siis hakkab meie sees arenema patogeenne mikrofloora.

Kõik aga sõltub eelkõige esmastest faktoritest, kus kõigepealt on informatsioon, sellele järgneb energia ja siis mateeria. Kõik  meie veendumused, eelarvamused ja spekulatsioonid on destruktiivsed programmid. See kõik segab meid õigesti mõtlemast ja -elamast. Me ju ometi soovime, et elu oleks mugav ja me selles õigesti orienteeruksime?
Viirus aga on just see nakkav agent ning iga infektsioon kujutab endast viiruse programmi ja tema peremehe geneetiliste programmide kokkupõrget.  Nende vastastikkune toime on aga jätkuva evolutsiooni alus.

Ühest küljest tekitavad viirused meis loomulikku hirmu. On arvamus, et viirused on meie planeedi kõige vanemad asukad ja sattusid siia hetkel, kui Maa loodi ja nad sattusid siia komeetide ja meteoriitide abil, sest nende tavakehade tükkidelt on viiruseid avastatud.
Teadlased on aga eksperimentide käigus tõestanud, et täielikult steriilses keskkonnas ei ole viirus eluvõimeline. See aga tõestab, et meil peab olema viirustega kontakt. Nad on immuunsüsteemi jaoks vajalikud.  On olemas ajaperiood, mille me kõik lastena läbi oleme teinud ja kus meid hellitavalt „tatininadeks“ kutsuti. Reeglina on see 2. – 9. eluaastani, kus lapsed on väga tihti haiged. On selgunud, et see on normaalne ja väga vajalik aeg, kus lapse immuunsüsteem õpib viiruseid tundma ning töötab välja loomuliku nende vastase reaktsiooni ja ta on eluks planeedil adapteerunud.

Viirustega seonduvad reeglina surmad ja  hirmud, selgub aga, et on ka teine lugu ja seal viirused aktiveerivad inimese immuunsüsteemi evolutsioonilise täiustumise ja -arengu protsessi. Meie- ja viiruste kooselu see on nukleiinhapete kooselu ja -eksistentsi meetod. Ja üks nendest variantidest ongi viirused, mis eksisteerivad teistel organismidel. Meie heaolu on nende jaoks absoluutselt kümnenda järgu tähtsusega asi ja nagu kõik olendid sellel planeedil, püüavad ka nemad kohanduda selle planeedi elukeskkonnaga. Ainus, mille eest tuleb neile tänulik olla on inimese immuunsüsteemi evolutsiooniline täiustumine.
Kui ilmus nakkushaigus, formeeris inimene endal välja raku tasandi immuunsuse. On teada, et kui inimest hoida steriilses keskkonnas ja seejärel lasta ta sealt välja siis üsna varsti ta sureb, sest tal puuduvad välja töötatud kaitsemehhanismid. Täpselt ei mäleta enam aga läinud sajandi 80.-90. aastatel leiti Siberist erak Agafja ja kui inimesed hakkasid temaga kontakteeruma siis kogu nende perekond suri. Taigas elades olid nad steriilsed, kuid kontakt teiste inimestega tõid neile haigused, millega nad polnud kokku puutunud ning nende elu lõppes.

Neurobioloogidelt tuleb väga huvitavat informatsiooni selle kohta, et meie mälu pärineb iidselt viiruselt. Avastuse taga on Utah- ja Kopenhageni ülikoolide ning Ühendkuningriikide molekulaarbioloogia laboratoorium MRC. Avastati neurongeen (Arc), mis on vajalik informatsiooni kauaaegseks ajus säilitamiseks ja sünaptiliste sidemete tugevdamiseks. See geen, õigemini viirus on vajalik selleks, et närvirakud saaksid luua uusi neuronsidemeid. Hiired, kelledel see geen isoleeriti, kaotasid pikaajalise mälu. Kui ta esimesel päeval õppis labürindis juustutükki leidma siis järgmisel päeval oli see tee tal meelest läinud. See näitab, et teatud viirused peavad meiega koos elama ja neil on meie elus oma kindel funktsioon. On veelgi uusi andmeid, mis puudutavad viiruste rolli inimese evolutsioonilises arengus. On kindlaks tehtud kaasaegse inimese ja neandertaallase  vaheline side, mille aluseks on viirus.
Koronaviirus – inimkonnas toimuvate globaalsete protsesside indikaator.
Sõna „viirus“ tuleneb sõnast „avira“, mis tähendab inimestevaheliste heade sidemete rikkumist. On fakt, et viirus kujutab endast looduse kõrgemat jõudu. Inimesed on hakanud täna rääkima sellest, et viirus näitab meile kätte selle, kuidas me tegelikult teineteisesse suhtume. Ta ütleb meile: te ei armasta teineteist! Ärge julgege teineteisele läheneda vastasel korral hakkab teil halb.

Situatsioon annab meile võimaluse mõista, mis toimub meie soovidega ja -meie endaga.  Võibolla me oleme totaalselt väsinud teineteisega suhtlemisest? Pole vist olemas inimest, kes kasvõi korra pole mõelnud: kuidas küll tahaks üksinda olla… saaks ometi kodus istuda ja voodis vedeleda… Olen seda varemgi öelnud: mõelge enne kui mõtlete!
Lapsed mõtlevad, et ei taha kooli minna. Õpetajad on lastest väsinud ja tahavad rahulikult kodus olla. Kõik inimesed on tugevas stressiseisundis ja olid seda juba enne koroonaviirust. Inimesed on lihtsalt elust ja selle probleemidest väsinud. Nii, et siinkohal tasub jälle meelde tuletada kollektiivteadvuse jõudu. Me mõtlesime küll aga keegi ei tahtnud, et just selline olukord sellest tekkida võiks. Võibolla paneb praegune situatsioon meid mõtlema sellest, mida me ikkagi tegelikult mõtlema ja tahtma peaks?
 
Aleksandr Tšiževski – nõukogude teadlane, biofüüsik, filosoof ja poeet ning paljude maailma ülikoolide au-professor on samuti puudutanud väga huvitavat faktorit:
„Epideemia võib lokaliseeruda väga väikeses piirkonnas aga ta võib haarata kogu maa ning kalduda üle ookeani teistele kontinentidele.  Ta võib kõige täiuslikemas sanitaarsetes tingimustes leida väga palju ohvreid ja tingimustes, kus keegi isegi pole sõnu: „sanitaarnorm“ ja „hügieen“ kuulnud, kulgeda ilma, et kujutaks pisimatki ohtu.
Epideemia võib tungida läbi mistahes tugevusega kaitsesüsteemide ning leida tee kõige peidetumatesse koridoridesse ja kordonitesse ja ühtäkki võib ta teha paar vaibuvat kõikumist ning oma eksistentsi lõpetada.
Sellise probleemi lahendamine on nähtavasti palju kaugemal nendest piiridest, kuhu kaasaegse meditsiini kompetents ulatub“.
See tähendab, et täna tuleb viirustega tegeledes hakata mõtlema senistest raamidest väljapoole.  Ka Tšiževski pööras tähelepanu nn. mõistatuslikele laeva-epideemiatele ehk epideemiatele, mis tekkisid pikka aega merel viibinud laevameeskondade hulgas, kus neil puudusid mistahes väliskontaktid. Ka nüüd puhkes epideemia lennukikandjal, mis oli pikka aega merel viibinud.
Tšiževski tuli järeldusele: „…on mitmeid meile mitte teada olevaid meteoroloogilisi-, geofüüsikalisi- ja kosmilisi faktoreid, mis on peamisteks epidemioloogilisi mehhanisme liikuma panevateks hoobadeks“.
Mikroorganismid on biosfääri saastatuse indikaatorid. Inimesed, mikroobid ja viirused pole ainult maised olendid. Nad on kosmilised olendid, kes on samuti seotud kõikvõimalike elementaarosakestega, energiavoogudega, kiirgustega ning -väljadega. 
Ei tohiks olla vähimatki kahtlust selles, et järsud muutused mistahes meteoroloogilises elemendis võivad olla organismi jaoks hukutavate tagajärgedega, sest häiritud saab kaua püsinud füüsikalis-keemiliste protsesside tasakaal, mis omakorda põhjustab organismis vastupanu jõudude nõrgenemist ja ta ei suuda välisele invasioonile vastu seista.
Inimese jaoks on kõige ohtlikum ainult see hetk, mis ühele või teisele ootamatule meteoroloogilisele muutusele järgneb. Edasi organism kohaneb uue olukorraga ning taastab sassi löödud tasakaalu.
Patogeensete mikroorganismide elulised funktsioonid on otseses sõltuvuses elektromagnetilistest- ja elektrilistest protuberantsidest, mis toimuvad välises kosmo-telluurses ruumis.
 
Looduse loomulikud energiad: Maa energiad (telluursed energiad)
 Kõigile teadmiseks, et siin maailmas eksiteerivad ka loomulikud looduslikud energiad ehk telluursed energiad. Sellest räägitakse väga vähe ja suur enamus ei tea neist mitte midagi. Me elame planeedi Maa mõjuväljas ja tema energiad ei ole ainult geoloogiliste murrangute energiad. Need on tsüklonite ja antitsüklonite energiad, erinevate metallide kristallvõrede energiad ja mida vastavalt nende toimele jaotatakse kas negatiivseteks, neutraalseteks või positiivseteks; see on maa aluste- ja maa pealsete vete kiirgused; need on vertikaalsete kosmo-telluursete kaminate energiad, mis kujutavad endast Maa ja Kosmose vahel toimivaid vertikaalseid energeetilisi tsükloneid; see on kosmiline kiirgus, mis kujutab endast Universumi kõrgenergeetiliste osakeste voogu; see on Päikesetuul ehk Päikese elektromagnetiline kiirgus.
See kõik peegeldub nii inimeses kui ka looduses:
  • Inimene võib äkki tunda arusaamatut väsimust, stressi, depressiooni, unetust migreeni, südame ja veresoonkonna haiguseid jne; seletamatud avariid; kaubanduse elavnemine ja vaibumine jne.
  • Tehnogeensed toimed, kus meid ümbritsevad elektromagnetväljad on ületanud loomulike väljade tugevusi juba tuhandeid kordi.
  • Praod ehitiste seintes, mis ühelegi remondile ei allu.
  • Metsa servas kasvavad puud kasvavad kaldu, metsa sees aga püüdlevad otse üles valguse suunas.
  • Mõnel kindlal lõigul parasiteerivad erinevate liiki taimed ja see oleks nagu kõikide reeglite vastane
Kellel on huvi siis internetist leiab Maa telluursete energiate kohta piisavalt informatsiooni.  (telluursed energiad – Maa koores liikuvad energiavood)
Tšiževski: „Suure tõenäosusega on Päikese tegevus epideemiate arengu kiirust ning nende intensiivsust ja levikut soodustav“.  Päikese perioodiline aktiivsus on tema arvates epideemiate suhtes regulatoorne ja seda just nende jõus, ilmingutes ja puhkemise aegades. Ta aitab epideemiatel küpseda ning määrab ajalise tekke.
Nõrgad kiirgused ja epideemiad. Heliotsentrilise elektromagnetilise meteoroloogia looja Milan Stevantševitš nägi nõrkade ultraviolettkiirguste- ja mastaapsete epideemiate puhkemisi siduvaid korrelatsioone.
USA sputnikute poolt tehtud fotod kinnitavad, et hetkel kui praegune koroonaviirus ilmus, oli Päikese ultraviolettkiirgus veelgi nõrgem kui 2009. aastal kui see viirus samuti oma tegusid tegi. 2009 oli intensiivsus 8 ühikut, 2019 aga ainult 5 ühikut. UV kiirguse vaeguse tõttu ei ole võimalik atmosfääri desinfitseerida ja see põhjustaski mõlemal juhul viiruse takistamatu leviku põhja-poolkeral.
Nii nagu operatsioonisaali desinfitseeritakse enne ja pärast operatsiooni UV-lampidega, täpselt nõnda samuti desinfitseerib Päike oma UV kiirgusega meie planeedi atmosfääri.
UV kiirguse aktiivsus on sesoonne. Uuringud näitavad, et pandeemiad saavad tekkida vaid kahe aktiivsustsükli vahelistel aegadel, kus Maale tulev UV kiirgus on kõige madalama aktiivsusega. Viirused on kõige nõrgemad siis kui Päikese aktiivsus on tipus. Aastatel 2019 – 2020 mõõdetud Päikese aktiivsus on 1810 aastast alates pärineva mõõtmisajaloo kõige madalam.
See on ka põhjus, miks viirused just kevadel ja sügisel kõige aktiivsemad on.
Koronaviiruse pandeemia on kogu maise tsivilisatsiooni muutmine. Algab egoistliku ülesehitusega inimkonna vahetumine maailmaga, kus toimub inimestevaheline integraalne vastastikkune koosmõju.  Koroonaviiruse ülesandeks on inimkonna muutmine. Inimene on looduses ainukene element, kes teda kahjustab. Inimesel on küll valiku vabadus, kuid täna on ta  kohustatud ennast korrale kutsuma ning  oma isiklikku elu õigesti juhtima hakkama. Seni kuni seda ei juhtu, ei kao see viirus kusagile. Viirus tekib ja levib seal, kus on tema jaoks mugav keskkond. Inimene oma mõtte- ja sõna jõuga on loonud infovälja, kus viirustel ja teistel patogeensetel organismidel on palju toitu – võib väljenduda isegi nii, et neil on keda sel eesmärgil endale toiduks tappa. 
Sellel planeedil ega ka Universumis pole midagi halba ega head. On tasakaal, kus pidevalt midagi uut sünnib ja vana ning oma aja ära elanu sureb. Me peame ükskord hakkama mõistma, et kõik jõud siin maailmas peavad olema tasakaalus.
Mida on tarvis viiruse kadumiseks teha? Loodus on integraalne süsteem, kus kõik tema osad on kõikide teiste osadega seotud ja toetavad teineteise funktsioneerimist. Siin toimib keeruliste süsteemide energeetika. Inimkond peab muutuma selle süsteemi selliseks osaks, mis toetab, seob, tasakaalustab, täiustab ja soodustab veelgi paremat tema kõikide elementide integratsiooni. Mõistke palun seda, et loodus ei ole meid endast välja tõuganud, me oleme iseennast loodusest välja tõuganud. Inimene on otsustanud, et ta on selle planeedi tsaar ja jumal ning võib siin kõike teha ning juhtida, kuid me näeme, mis juhtub kui „jumal“ juhtida- ja tsaar valitseda ei oska. 
Meie kui teadvuslikud olendid valdame tohutut jõudu ning me peame loodusesse suhtuma kui täiuslikku integraalsesse süsteemi. Kui me hakkame seda teadlikult tegema siis hakkame ka õnnelikult elama. Kui ei siis ilmuvad uued viirused, kuniks, meid kui rämpsu Maa pealt lihtsalt minema pühitakse.  Me ei suuda enam juhtida oma kehades toimuvat, me ei suuda juhtida iseendiga toimuvat, me suudame mõelda ainult televiisori abil.  Meie eluliseks juhtlauseks on saanud: läheb nii, kuidas läheb… käib kah! Meid juhivad välised tehnogeensed faktorid. Meis aga on olemas kõik see, mis on olemas ka Loojal. Tuleb taas oma teadvus sisse lülitada ning teha midagi konkreetset, sest ainult siis saab midagi muutuda. Meile on kogu aeg sisendatud, et me oleme väikesed ja tühised ning meist ei sõltu midagi, kuid just täna on see hetk, kus tuleb hakata toimuvat mõistma ning võtta vastutus enda kätte tagasi. Me, kas liigume edasi järgmisse arenguetappi või saab meie osaks täielik degradeerumine ja inimkonna ning koduplaneedi hukk. On aeg valida!
Siinkohal tahaksin ma teile meelde tuletada liblika tiivalöögi efekti. Kõik kaootilised süsteemid on tundlikud mistahes väikeste liikumiste suhtes. Kaootilises maailmas on võimatu ette ennustada, millised sündmused ning stsenaariumid antud ajal ja kohas võivad käivituda. Edward Lorenz (1917 – 2008) nimetas selle „liblika tiivalöögi efektiks: Iowa osariigis tiibadega vehkiv liblikas  võib põhjustada sündmusteahela, mille kõrgpunkt on Indoneesia vihmahooajal. Karje mägedes võib valla päästa laviini, mis enda teel kõik hävitab.
Liblika tiivalöögi efekt on kasutuses naturaalteadustes ja iseloomustab kaootiliste süsteemide omadust, kuis pealtnäha olematu mõjutus võib põhjustada ennustamatuid tagajärgi ja seda isegi absoluutselt teises kohas.
Korrastatud süsteemis on igal asjal oma koht, kõik on sünkroonne ja kõik püsib kõige toel. Täielik harmoonia, täielik resonants ja -tasakaal. Mida me aga nüüd pandeemia ajal teada saime? Meil valitseb täielik kaos! Me oleme oma elu viinud sellisesse kaosesse, et meil on kaos ühiskonnas, -mõtetes, -emotsioonides ja seal kus seda isegi olla ei saaks.
Oleme kuristiku serval, kus isegi üksainus negatiivne mõte käivitab liblika tiivalöögi efekti. See on hetk, kus anum on kriitilise piirini vett täis ja siis satub sinna veel üks tilk ning vesi hakkab üle äärte voolama. Läbi oma teadvuse mõjutab igaüks meist nende protsesside kulgu. Me elame kaoses, mille oleme ise loonud.
Võtke vastutus enda kätte tagasi. Te ei saa vastutada selle eest, mida teevad teised, kuid enda tegude ja elu eest saab seda teha küll. Ka oma lastelaste elu eest saame võtta vastutuse.
***
Üks näide, mida endast kujutab telluurne energia ja kuidas seda majapidamises kasutada saaks: https://www.youtube.com/watch?v=eFMYPCH2apo

*Tšiževski lühter - Nõukogude biofüüsik A.Tšiževski püüdis eksperimentaalselt uurida õhus leiduvate  negatiivsete- ja positiivsete ioonide mõju elavatele organismidele. Ruumi kunstlikuks ioonidega rikastamiseks lõi ta elektroonilise lakke riputatava lühtrit meenutava seadme.

https://www.youtube.com/watch?v=qaIHSjbjI4g&app=desktop

Tõlkis Mati Rebane


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

Tagasi