«
»

 Uudised (24)Uudiste arhiiv
Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:

Uudised

Tagasi
19/08/2017 17:18  Hüdroplasma
«Vesi, sul pole maitset ega värvi, ka ei lõhna sa millegi järgi. Sind tundmata pole võimalik sind kirjeldada, ent ometi saame sind nautida ja ometi täidad sa meid rõõmuga. Ma ei saa öelda, et sa oled eluks vajalik. Sa oledki elu ise!».

                                                                                                                  Antoine de Saint-Exupéry

 
«Kui inimesed avastavad vee molekulide plasma-seisundi, unustavad nad haigused ning hakkavad mõtlema vaid sellele, kuidas oma nooruslikkust võimalikult kaua säilitada»
                                                                                                                                           Nikola Tesla (1892)
 
Tuleb aeg, kus inimesed hakkavad ennast veega ravima.
                                                                                              Vanga
 
Biogeenne vesi
Elav vesi 
Arman SU
 
Inimene koosneb 80% ulatuses veest. Vee hindamatu elujõud on vundamendiks, millel eksisteerib kogu triljonitest rakkudest üles ehitatud inimorganism.

Iga raku elu aluseks on vedelikukeskkond.
Vesi mäletab tuhandete füüsiliste ja keemiliste faktorite toimeid. Säilitades bioväljade omadusi, osaleb ta aktiivselt kõikide eluvormide elutegevuses.
Nii luuakse elava vee ruumilis-laineline struktuur.
Informatsioon säilib vee plasmas – vee neljandas agregaatolekus. Plasma koosneb laenguga ja laenguta elementaarosakestest. Just need osakesed suudavad moodustada piisava püsivusega struktuure, milledel on väga tihe vastastikune mõju. 
Hüdroplasma on elementaarosakeste (elektronid, prootonid jt), reaalse füüsilise vaakumi ja neutraalse laenguga osakeste summa (kogum). 
Kazakhstani Riikliku Ülikooli biofüüsika kateedri professoril Viktor Mihailovitš Injušinil õnnestus luua hüdroplasma kontsentraat, mis kujutab endast „Tervendavat“ biogeenset vett.
Vee viienda agregaatoleku – hüdroplasma – tootmiseks on loodud spetsiaalne biotehnoloogia ja minitehas.
Piisab mõne milliliitri hüdroplasma lisamisest suurde, tavalist - bioloogiliselt mittetäisväärtuslikku - vett sisaldavasse anumasse ning see kutsub esile vee omadustes juurtasandilise struktuurilise muutuse. Kogu anumas olev bioloogiliselt mittetäiuslik vesi muudab oma omadusi ning transformeerub elavale organismile kasulikuks biogeenseks veeks.
Läbi viidud uuringud näitasid, et biogeenne vesi, mille koostises on hüdroplasma, mõjub efektiivselt organismi psühhofüüsilisele seisundile, mis kõige paremini väljendub läbi immuunsuse tugevnemise.  
Biogeenne vesi sobib suurepäraselt kasutada:
 • Angiinide, otiitide
 • Allergiate
 • Eesnäärme adenoomide
 • Artriitide ja radikuliitide
 • Peavalude
 • Seedetrakti haiguste, koliitide
 • Verejooksude, haavade ja põletuste
kompleksravi ühe koostisosana.
Biogeenne vesi on suurepärane vahend kosmetoloogiliste protseduuride läbiviimisel.
Hüdroplasma – on efektiivne hingamisorganite kaitsevahend suurlinnades tuulevaikuse ajal tekkiva mürgise sudu korral.
Nina- ja kurgu limaskestade vastupanuvõime väävligaasile ja lämmastik oksiidile suurenes  2 – 2, 5 korda.
Hüdroplasmat sisaldav biogeenne vesi on hädavajalik suitsetajatele, sest sellise vee regulaarne kasutamine alandab ülemiste hingamisteede ja kopsude  halvaloomuliste kasvajate tekkeriske.

 
 
Probleemid veega.
Planeedil Maa leidub umbes 1400 miljonit km3 vett. Sellest joogikõlblikku on ainult  9000 km3. Inimkond tarvitab sellest umbes 4000 km3 vett. Kõige suuremad vee tarbijad on jaapanlased ja ameeriklased. Seal kulutatakse umbes 600 liitrit vett inimese kohta ööpäevas. Võrdluseks Aafrika riikides nagu Nigeeria, Sudaan ja teised, tarbivad inimesed vaid 20 liitrit vett ööpäevas. Sellised on vaid kuivad statistilised numbrid, mis peegeldavad ainult probleemi pealispinda. Vee tarbimine kasvab ja sellega koos ka vee defitsiit. Aastas hukkub umbes 2,5 miljonit inimest haiguste tõttu, mis on seotud vee halva kvaliteediga ja selle vähese tarbimisega.
Vee kvaliteet on viimaste aastakümnetega järsult halvenenud ja see põhjustab suurte veehulkade muutumist „surnud“ veeks. Faktorid, mis lõhuvad bioloogiliselt täisväärtuslikku ja „elavat“ vett ja millede tõttu tekib elavatele organismidele ohtlik vesi:
1. Päikesetormid
2. Geomagnetilised tormid
3. Anomaalsed geoplasma pöörised.
4. Suurte inimhulkade energeetilis-psühhogeenne destruktsioon.
5. Tuumaplahvatused, aatomireaktorid
6. Arvutid, mobiiltelefonid ja muu elektroonika
7. Kõrgepingeliinid ja alajaamad
8. Keemilised ained.  
Kõik selle salvestab vesi oma mällu…
Kus asub vee mälu? Mõned uurijad on arvamusel, et vee molekulaarstruktuuris, millel on tõepoolest piisavalt keerukas konfiguratsioon. Erilist tähelepanu pöörati vees leiduvatele lisaainetele, näiteks raua mikroosakesed, mis alluvad magnetväljade mõjutustele. See hüpotees aga ei kannata kriitikat, sest säilitada informatsiooni olukorras, kus on pidev ebakorrapärane temperatuuriline kõikumine on praktiliselt võimatu.
Kui vett mõjutada elektromagnetkiirgusega, siis püsivad need struktuurid 10-8 – 10-11 sekundit.  Eksperiment tõestas, et vee mälu eksisteerib, sest vesi säilitas tema kihi paksust mõõtva laserkiire omadused ja muutis oma omadusi, kuid teoorias ei olnud see asi väga tugev. Edasised uuringud näitasid, et mälu säilib mitte vee molekulaarses substraadis vaid tema plasmas – vee neljandas agregaatolekus. Plasma koosneb laetud ja neutraalsetest elementaarosakestest. Just need osakesed suudavad tekitada piisavalt püsivaid struktuure, milledel on väga tihe kooperatiivne vastastikkune toime. Just sellistes plasmaklasterites võivad elektromagnetiliste-, heliliste- ja gravitatsiooniliste faktorite mõjul tekkida plasmalained. Selliseid klastereid saab nimetada hüdroplasmaks.
Selles struktuuris võivad paikneda erineva päritoluga ioonid, mis võivad struktuuri stabiilsust suurendada või seda lõhkuda ning see toimub vee keemilis-füüsikalistest omadustest sõltumatult. Siit võib teha järelduse:
Hüdroplasma  on vee viies agregaatolek, mis kuulub vee kui tähtsaima elumaatriksi koostisesse.  
 
Vee haigus ja -surm.  
Pole vist ühtki kirjanikku, kes oleks kirjeldanud veetilga haigestumist ja surma. Esmakordselt õnnestus „haiget“ vett fikseerida fotoemulsioonil, pärast Semipalatinski tuumapolügonil teostatud maa alust tuumaplahvatust. Läbi salvestise õnnestus esmakordselt näha ja teadvustada vee mälu, kui sellise, ilmingut. Peale plahvatust muutis vesi oma struktuuri ning see säilis mitu kuud. Tuumaplahvatus sünnitas loodusesse oma olemuselt täiesti uue vee, mis sai nimetuse: patogeenne vesi. Miks patogeenne? Seetõttu, et plahvatus rikkus bioloogiliselt täisväärtuslikus vees hüdroplasma püsivuse.
Patogeense vee hüdroplasmalised struktuurid assimileerusid aegamööda biogeense vee struktuuridega. Tekkis hübriid, kimäär, millest sai tulevase elava organismi (inimene, loom, taim) jaoks viitsütikuga pomm, sest „haige vesi“ tungis elava vee struktuuridesse ning tekitas terve spektritäie loomade, inimeste ja taimede haiguseid. Suurenes halvaloomuliste kasvajate esinemissagedus, katastroofiliselt suurenes immuunpuudulikkus, selektiivsete immuunreaktsioonide spekter ja amplituud deformeerus (allergia, autoallergia), rikutud oli rakumembraanide läbilaskvus ja elastsus. See viimane asjaolu on eriti tähtis faktor veresoonte vastupidavuse juures. Märgatavalt sagenes infarktide ja insultide ja teiste südame-veresoonkonna haiguste esinemissagedus. Analoogset efekti põhjustavad ka päikese aktiivsuse muutused, geomagnetilised tormid, ja gemagnetilistes anomaalsetes paikades tekkivad laengute pöörised. Nad kõik muudavad hüdroplasma mälufunktsioone, lõhuvad biogeensust ning tulemuseks on kimääri sünd, mis on terve haigustebuketi tekkebaasiks.
 
Seega, ümbritseva keskkonna, nii looduslik kui ka tehnogeenne informatsiooniline müra võib olla hüdroplasmat rikkuvateks faktoriteks. Meie planeedil olev vesi on järjest rohkem „haige“ ja mida rohkem on ta „haige“ seda vähem on temas bioloogiliselt täisväärtuslikku hüdroplasmat.  Haigustekitajaks on siin tormiliselt arenev tehnogeenne tsivilisatsioon, mis sünnitab kaost ja entroopiat. Bio- ja noosfääri kui antientroopiliste süsteemide edasine areng on võimalik vaid madalentroopse organiseeritud hüdroplasma baasil, mis on suuteline säilitama ja akumuleerima elavate biosfäärsete struktuuride elavat mälu. Kui vesi kaotab struktuurselt organiseerunud hüdroplasma, siis elava organismi vajaduste tarbeks ta „sureb“, kuigi keemiliselt on tegu absoluutselt kvaliteetse veega. Alati tuleb pidada meeles seda, et iga keemiliselt puhas vesi, ei ole elavale organismile kasulik vesi, sest ta võib olla „surnud“ vesi, mille struktuurides pole struktuurselt organiseerunud hüdroplasmat. Kuidas seda kohutavat ökoloogilist protsessi, mis võib ühel hetkel muutuda kogu inimkonda hukutavaks probleemiks, peatada.
Lahendus on leitud. On õnnestunud luua hüdroplasma kontsentraat, mis suudab a-biogeenset vett, milles hüdroplasmat praktiliselt ei leidu, tervendada. Vee viienda agregaatoleku – hüdroplasma – tootmiseks on loodud vastav biotehnoloogia ning valmis on esimene minitehas.  Piisab mõne milliliitri hüdroplasma lisamisest suurde veehulka (5-10 liitrit) ja see kutsub “surnud“ vees  esile juurtasandil toimuvad muutused ja vesi muutub bioloogiliselt täisväärtuslikuks ja elavatele organismidele kasulikuks veeks.
Jääkristallid, millede kuju tingib vees oleva hüdroplasma struktuur.


 
 
Patogeenne mikrofloora ja biogeenne vesi.
Optimaalse hüdroplasma sisaldusega biogeenne vesi on kaudselt võimeline muutma elavate kudede reaktiivsust ja see tõestati järgneva mikrobioloogilise uuringu käigus:
Arvestades kokk-tüüpi mikrofloora suhteliselt olulist rolli erinevat tüüpi parodontooside tekkes, viidi läbi uuring 28 inimesel, kellel oli see haigus arenevas staadiumis ja kes kompleksravi käigus loputasid oma suud ka biogeense veega. Uurimismaterjal võeti igal patsiendil ühest ja samast patoloogilisest igemetaskust kaks korda: peale küretaaži, mis kuulus kompleksse ravi koosseisu ja pärast viimast suu loputust biogeense veega. See võimaldas tundma õppida mikroobse floora seisundeid vastavalt siis, kas mehhaanilise manipulatsiooni või biogeense veega tehtud suuloputuste järgselt.
Haigetel määrati patoloogilistes igemetaskutes asuvate mikroobide asustustihedus enne ja pärast biogeense veega loputamist. Kui igemetasku sisu külvid enne biogeense veega loputamist kasvasid haigetel 43st kolooniast kuni 75 kolooniani, siis pärast kolme kuu vältel tehtud 3-4 igapäevase suuloputuse järel vähenes kolooniate arv keskmiselt 4 korda.
3-5 protseduuri käigus tulid bakterikülvides enim esile streptokokid ja stafülokokkid ning enamikel vaatlustel oli nende mikroobide olemasolu ja tegutsemine märgatav. Streptokokk monokultuurina leiti kümnest külvist. Teisi mikroobe leiti harva.
Üldse leiti uuritavatelt patsientidelt 33 streptokoki- ja 16 stafülokoki erinevat stammi.  Pärast 10-päevalist kuuri uuritavatelt võetud proovid andsid 28 streptokoki- ja 11 stafülokoki-stammi.
33 streptokoki-stammist, mis eristati enne biogeense vee kasutamist, olid 10 beetahemolüütilised ehk siis oli tegu inimese streptokokkinfektsioonide tekitajad ja 23 stammi alfahemolüütilised, mis mängivad teatud kindlat lokaalset rolli fokaalsete suuõõne infektsioonide tekkes. Pärast biogeense vee kasutamist patogeensemaid beetahemolüütilisi streptokokke ei leitud, ning enamik streptokokkidest olid vähempatogeensed alfastreptokokid ja ilmusid ka gamma-tüüpi streptokokid, mis ei põhjusta hemolüüsi ja milliseid loetakse tinglikult patogeenseteks bakteriteks.
Enne protseduuride algust olid valdavateks stammideks need, mis produtseerisid hülauronadaasi. Mõned neist omasid väga kõrget aktiivsusastet. Mitteaktiivseid stamme oli vaid 5. Pärast protseduure muutus pilt väga järsult: enamik streptokoki-stamme ei omanud enam hüaluronadaasset aktiivsust. Nõrk aktiivsus oli 5 satammil, keskmine oli kolmel ning kõrge aktiivsus puudus täielikult.
Streptokokkide virulentsuse määramiseks anti valgetele hiirtele segu, mis sisaldas 2 miljardit mikroobset keha. Enamus stammidest, mis eraldati enne protseduure, omasid kõrget virulentsuse astet ning kutsusid esile katseloomade hukkumise. Teisel ööpäeval pärast viiruse sisestamist hukkusid hiired 11 stammi tõttu, kolmandal ööpäeval  10 stammi tõttu. 12 stammi loomade hukkumist ei põhjustanud. 22 streptokokistammi, mis eraldati pärast biogeense vee kasutamist, ehk siis absoluutne enamus, hiirte hukkumist esile ei kutsunud. Kolme stammi põhjustatud nakkus hukutas hiired teisel ööpäeval ja sama stammide arv oli hukutavaks ka kolmandal ööpäeval. Streptokokkide patogeensust hinnati hemolüütilise funktsiooni, toksiinogeneesi-, fermenteerimisvõimekuse alusel,  hülauronadaasi-, letsitinidaasi-, koagulaasi produtseerimisvõimekuse alusel ja dermanekrootiliste proovide alusel.
Hemotoksiinide olemasolu tehti kindlaks enamuse stammide puhul, millel puudus kontakt biogeense veega: kaks stammi produtseerisid alfatoksiini, kaks – beetatoksiini ja kaheksa stammi – deltatoksiini.
Biogeense vee kasutuse järgselt tehtud bakterikülvides kõige tähtsamaid toksiine (alfa ja beeta-toksiinid) nende toksilisuse seisukohalt lähtudes ei avastatud. Kuue stammi puhul määratleti delta-toksiini olemasolu.
Enne biogeense vee kasutamist omasid pooled stafülokokkistammid erineva tasandi hülauronidaasset aktiivsust – sealhulgas oli kahel stammil kõrge aktiivsus. Pärast kuuri omasid 11st stammist 1 keskmist aktiivsust ja kaks stammi produtseerisid letsitinaasi, peale biogeense veega tehtud kuuri omas seda võimekust vaid üks stamm. Koagulaasi eritasid enne kuuri seitse stammi , pärast kuuri omas vereplasmat koaguleerivat võimekust ainult 2 stafülokokistammi.
Sellest saab teha järelduse, et kontakt biogeense veega surub alla patogeensete mikroobide eluvõimekust ning samaaegselt tõuseb parodonti kudede reaktiivsus ja -resistentsus. Seejuures mängivad kogu patogeense mikrofloora eluvõimekuse efektiivses inhibeerimisprotsessis ja kudede resistentsuse suurenemisel peamist rolli hüdroplasma struktureeritusse aste ja -tasakaalustamatus.
 
 1. Hüdroplasma kontsentraadi antikantserogeenne ja immuunomoduleeriv antitoksiline efekt.
Teaduslikud alused ja probleemi aktuaalsus.
Maailma praktikas esmakordne eksperimentaalne teadusuuring baseerus hüdroplasma kontsentraadi (vesi, mida on rikastatud struktureeritud füüsiliste laengutega ja füüsilise vaakumi osakestega) kasutamisel 3,4-bensopüreeni kantserogeense aktiivsuse vähendamisel ning antioksüdantse ja immuunomoduleeriva aktiivsuse tõstmisel läbi agressiivsete toksiliste orgaaniliste ühendite aktiivsuse alandamise.  
Tehti kindlaks, et pikaajaline hüdroplasma kontsentraadi kasutamine valgete laborihiirte toiduratsioonis enne kui neid nakatati kasvajasse, pikendas nende eluiga. Hüdroplasma aktiveerib lümfotsüütide elutegevuse ja see on seotud raku pinnal oleva laengu muutumisega.
Tõestati, et dikloroetaani väikesed doosid aerosoolina või aurudena tekitavad katseloomadel totaalse intoksikatsiooni. Hüdroplasmat saanud loomadel tekkis totaalne mürgistus doosiga  35 mg/l (loomad surid ööpäeva jooksul). Katse käigus, hüdroplasma kasutamisel, hukkus sama doosi korral ainult 40-60% katseloomadest.
Inimesel tekivad märgatavad psühhofüsioloogilised muutused kui ta hingab 2-3 tunni vältel sisse õhku, milles on dikloroetaani kontsentratsioon 0,3 – 0,6 mg/l. Inimene tunneb peavalu, ta muutub uniseks, suhu tekib magus maitse, limaskestad tursuvad, nahal võib tekkida põletustunne jne. Katses osalenud vabatahtlikel (7 inimest) kadus enamik sümptomitest ühe ööpäevaga.
Kui inimesed tarvitasid hüdroplasmat 10 päeva enne mürgistust, taandusid kõik sümptomid juba 7 tunni möödudes. Katsegrupp (7 inimest) said 10 päeva jooksul enne kontakti dikloroetaaniga hüdroplasma kontsentraati. Hüdroplasmat tilgutati mõlemasse ninasõõrmesse 3-5 tilka ning ka keelele. Pealeselle jõid katsealused 10 päeva jooksul igal hommikul, lõunal ja õhtul 1 klaasi vett, millesse oli lisatud 7-10 tilka hüdroplasma kontsentraati. Manustamine jätkus ka ajal, kui katsealused olid kontaktis dikloroetaaniga. Resultaat – sümptomid kadusid 7-10 tundi peale dikloroetaaniga kontakti lõppemist.
Järeldus: vererakkude rakumembraanide resistentsuse suurenemine läbi hüdroplasma kontsentraadi kasutamise alandas järsult dikloroetaani toksilist toimet ning see väljutati organismist kiiremini.
 
Teises eksperimendiseerias õpiti tundma dikloroetaani mõjul toimuvaid lümfotsüütide (vere- ja lümfirakud) reaktsioone. Uuriti dikloroetaani mõju ilma hüdroplasmata (kontroll) ja  siis kui rakukeskkonda viidi väikeseid hüdroplasma annuseid. Testimisel kasutati tsütofluromeetrilist meetodit, millega määrati akridiinoranžiga värvitud DNA fluorestsentsilist aktiivsust. Uuring viidi läbi fluorestsentsmikroskoobiga. Uurimismaterjal võeti venoossetest veresoontest (5ml).  Katseklaasis olevale verele lisati 0,5 ml hepariini, mida oli lahjendatud füsioloogilise lahusega vahekorras 1:10. Igasse katseklaasi valati 0,1 ml erineva kontsentratsiooniga dikloroetaani. Katseklaasid jagati kahte gruppi: 7 tk kontrollgruppi ja 7 tk katsegruppi. Viimastesse lisati ka 0,1 ml hüdroplasma kontsentraati. Ekspositsiooni ajaks valiti 30 minutit, 1 tund ja 5 tundi. Dikloroetaani lahjendusastmed olid: 1:103, 1:104, 1:105. Iga lahjenduse korral oli ekspositsiooni ajaks (vesi+gikloroetaan) 30 minutit, 1 tund ja 5 tundi. Katseklaasid asetati katse ajaks termostaati temperatuuril 36, 5°С.
Peale seda võeti kõikidest katseklaasidest näidised, mis prepareeriti ja värviti akrüliin-oranži lahusega, mille pH 4,4. Lümfotsüütide kompleksi fluorestsentset intensiivsust mõõdeti tsütofluorimeetriga.
Tulemused: kõikide dikloroetaani kontsentratsioonide puhul täheldati  fluorestsentsi näitajate langust 35 tingühikuni ning algnäitajaks oli 42-45 tingühikut. Ekspositsiooni pikkust suurendades kuni kolme tunnini täheldati kontrolliga võrreldes, järsku langust kuni 27 tingühikuni.
Katsegrupis täheldati maksimaalset intensiivsuse langust just 3 tunnise ekspositsiooni korral.
Uuringu tulemused näitavad, et hüdroplasma omab piisavalt väljendunud antitoksilist toimet ning suurendab rakumembraanide resistentsust ja suurendab  lümfotsüütide rakutuumas olevat DNA-d konformatsioooniliste muutuste eest.
Edasi me uurisime hüdroplasma kontsentraadi immuunomoduleerivat toimet, sest on teada, et immuunomodulaatorid vähendavad halvaloomuliste kasvajate tekkeriske. Enne kasvajarakkude siirdamist anti  valgetele laborihiirtele 30 päeva hüdroplasma kontsentraadiga rikastatud joogivett. Vahekorraks 1:105. Andmetest selgus, et hüdroplasma muutis rakumembraanide laengut ja see soodustas lümfotsüütide eluvõimekust ja see omakorda tõstab organismi kasvajatevastast vastupanuvõimet.
Saadud andmed andsid lootust usaldusväärsele antikantserogeensele efektile ka tubakasuitsu kahjustava toime osas. Kõige kantserogeensemaks komponendiks tubakasuitsus on 3,4- bensopüreen. Seda ainet leidub väga palju puutõrvas ja korstnatahmas. Eksperimendis osales kaks katseloomade gruppi – katse- ja kontrollgrupp. Katsegrupile anti joogivett, mida oli rikastatud hüdroplasma kontsentraadiga vahekorras 1:104. Hiire seljal asuvat paljast nahka pindalaga 0,5 cm2 määriti igapäevaselt puutõrvaga, millesse oli segatud 10% korstnatahma. Määriti nii katse- kui ka kontrollgrupi hiiri 50 päeva vältel.
Mõlemad grupid olid tavalisel laboritoidul. Kontrollgrupis oli katse 25. päeval suremus 10%, katsealuses grupis 4%. 120 päevase eksperimendi lõppedes oli kontrollgrupis suremuseks 52%, katsegrupis aga 31%.
Andmete analüüs näitab, et hüdroplasma, omades antikantserogeenseid ja immuunomoduleerivaid omadusi surub alla tubakasuitsus leiduva väga agressiivse aine – 3.4-bensopüreeni kantserogeenset aktiivsust.
Eksperimentaaluuringud loovad baasi loomaks metoodikaid, mis võimaldavad vähendada tubakasuitsu kantserogeenset aktiivsust ja see võimaldab vähendada onkoloogilistesse haigustesse haigestumust vähemalt 20-25%. Samuti võimaldab see alandada suitsetaja nikotiinisõltuvust läbi suitsetaja organismi mittespetsiifilise resistentsuse suurendamine, mida on võimalik saavutada läbi hüdroplasma kontsentraadi kasutamise.
________________________________________________________________________________
Esimene hüdroplasma tootmise tööstuslik katseseade.

________________________________________________________________________________
Plasmograafia. Hüdroplasma helendus - Kirliani efekt.

http://inyushin.com/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0/
 
Hüdroplasmat «Water for life» on rikastatud bioflavonoidsete kompleksi ioonidega.
Kompleksi valem on unikaalne ning rõõmustab ja üllatab oma efektiivsusega teadlaseid juba 1996. aastast alates. Kompleksi koostises on kolm väga tähtsat rasvlahustuvat antioksüdanti ja seda ioonilises vormis.
Dihüdrokvertsetiin (C15H12O7 taxifolin) R = OH (rasvlahustuv taimne bioflavonoid) — 90%
Tema sisaldus on kompleksis kõige suurem ja ta on oma antioksüdantselt aktiivsuselt looduslikult leiduvate ainete seas esikohal.
 Oma antioksüdantsetelt ja kapillaare kaitsvatelt omadustelt on dihüdrokvertsetiin flavonoidide seas vaieldamatu liider. Ta ületab teisi analoogseid aineid 3-5 korda. Oma laia toimespektri- ja ravivate omaduste tõttu võib teda pidada flavonoidide kuningaks.
Farmakoloogiline toime – antioksüdant, angioprotektor, regenereeriv toime, desintoksikatsiooniline toime, alandab turseid jne. On oluline märkida, et dihüdrokvertsetiin on loomadele ja inimestele absoluutselt ohutu. Viimase 30 aasta jooksul läbi viidud uuringud on tõestanud, et tal puuduvad allergilised ja tsütotoksilised mõjud ning mutageenne aktiivsus.
Looduses on dihüdrokvertsetiini sisalduse poolest liidriks lehise puit. Teadusuuringud selle aine omaduste uurimiseks on jätkuvalt aktiivsed ning dihüdrokvertsetiin on leidnud oma väärika koha tervisetoodete valdkonnas, kosmetoloogias ning järjest enam ka toiduainete tööstuses.
1 gramm dihüdrokvertsetiini maksab farmaatsiaturul 500 - 1000 $.
Dihüdrokvertsetiini tarvitamisel saadavad efektid:
♦ Blokeerib, neutraliseerib ning väljutab organismist üleliigsed vabad radikaalid – tähendab, toimub mitmete haiguste profülaktiline ennetustöö.
♦ Pidurdab vähirakkude arengut ja käivitab nende enesehävitusmehhanismid. Neutraliseerib efektiivselt keemia- ja kiiritusravi kahjustavat toimet.
♦ Pidurdab rakumembraanide lagunemist, tugevdab veresoonte seinu, parandab vere voolukiirust ning -omadusi. Alandab infarkti ja insuldi tekkeriski 50%, vähendab tuntavalt müokardi infarkti puhul tekkivat armistunud ala, parandab südame kokkutõmbefunktsiooni, parandab müokardi verevarustsust, ennetab trombide teket.
♦ Normaliseerib arteriaalset vererõhku, vähendab meteotundlikkust, parandab üldist enesetunnet, vähendab peavalusid, -pearinglust ja mõra kõrvades.
Tõhus närvisüsteemi haiguste profülaktika (entsefalopaatia, Alsheimer, Parkinsoni tõbi Sclerosis multiplex, epilepsia, neuropaatia jne.
♦ Peatab silma düstroofiliste ja sklerootiliste haiguste arengu. Parandab nägemisteravust.
♦ Pidurdab kõikide põletikuliste protsesside arengut.
♦ Krooniliste hingamisteede haigused ja nende profülaktika (pneumoonia, pleuriit, obstruktiivne bronhiit, bronhiaalastma, tuberkuloos).
♦ Kaitseb seedesüsteemi ja aktiveerib mao- ning 12-sõrmiksoole limaskestade taastumisprotsessid.
♦ Väljutab toksiine ning ennetab hepatoosi ja maksa tsirroosi teket.
♦ Ennetab alkoholi tarbimisel tekkivat veresoonte spasmi. Vähendab hüpertoonilise kriisi tekkeriski.
♦ Alandab diabeeti haigestumise riski ning tõstab kudede vastupanuvõimet kõrge veresuhkru kahjustavale toimele.
♦ Vähendab allergilisi reaktsioone.
♦ Immuunsüsteemi modulaator ja aktivaator. Kaitseb organismi seente, bakterite, viiruste ja teiste parasiitide kahjustava toime eest.
♦ Parandab naha tervislikku seisundit ja käivitab regeneratsiooniprotsesse. Suurendab kollageeni ja elastiini sünteesi. Kortsude teke peatub ning nahk muutub nooremaks ning hea toonus püsib kauem.
♦ Soodustab luuüdi, kõhrkoe ja sidekoe normaalse seisundi ja töövõime taastumist.
♦ Aitab taastuda meeste- ja naiste reproduktiivfunktsioonidel, tõstab potentsi, normaliseerib spermatosoidide liikuvuse, alandab põletikulisi reaktsioone eesnäärmes ning naistel väikese vaagna organites, ennetab varase kliimaksi teket, tõstab libiidot ning vastaspoole seksuaalset veetlust. On väga kasulik inimestele, kel vanust rohkem kui 40 ning kellel on tekkinud häired hormonaalsüsteemi töös. Klimakteerne periood naistel ning androgeense puudulikkuse periood meestel.
Aktiivne stressivastane vahend, mis aitab normaliseerida närvi- ja hormonaalsüsteemi tööd.
Omab antimutageenset toimet, DNA kahjustuste profülaktika raku-membraani tasanditel.
Vähendab kroonilise väsimuse sündroomi ja suurendab vaimset- ning füüsilist töövõimekust.
Kuna tema individuaalne toksilisus on praktiliselt olematu, siis võib teda vajadusel tarvitada ka suurte doosidena.
VASTUNÄIDUSTUS – individuaalne talumatus.
Linus Polling (1901-1994) kahekordne Nobeli preemia laureaat:
«Dihüdrokvertsetiini tarvitamine võib reaalselt soodustada inimese eluea pikenemist 20 – 25 aasta võrra».
Dihydrokaempferol (C15H12O6 aromadedrin) R = H — 8% (taimset päritolu rasvlahustuv antioksüdant).
On dihüdrokvertsetiini eelaine, mis tugevdab tema omadusi.
Bioloogilised omadused: 
 • Aitab organismil verd puhastada ning hoida tema normaalset seisundit.
 • Puhastab maksa kahjustavatest ainetest.
 • Toetab rakkude regeneratsiooni ning taastab sapierituse, olles seega suurepärane looduslik hepatoprotektor.
 • Normaliseerib kolesterooli taset veres.
 • Reguleerib veresuhkru taset ning tõstab vastupanuvõimet kõrgenenud veresuhkru taseme korral olles läbi selle efektiivne nii diabeedi ennetuses kui ka ravis.
 Naringin (C27H32O14) — 2% 
(looduslik rasvlahustuv flavonoid)
♦  Antioksüdant.
♦  Põletiku vastane efekt.
♦  Bronhodrenaazi soodustav toime
♦  Alandab vere kolesterooli ja lipiidide taset.
♦  Kasvajate vastane toime.
♦  Tugevdab kapillaare ja suurendab nende elastsust.
♦  Aktiveerib peaaju funktsioone.
♦  Tõstab söögiisu.
♦  Parandab glükoosi ainevahetust.
«WATER FOR LIFE» lisatud unikaalne bioflavonoidide kompleks võimendab mitmekordselt hüdroplasma omadusi ning aitab säilitada meie tervist ja ilu ning varustab meid eluks vajaliku energiaga.

http://orenzdrav.ru/novosti/1796.html
 
«WATER FOR LIFE» kasutamine erinevate haiguste korral:
Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

Tagasi